שחר סימנה

לכבוד

חברי מועצת העיר יבנה

 הנדון: תגובה למכתבו של ראש העיר בנוגע לחששו מקרע דתיים חילוניים

 זכינו לחיות במדינה דמוקרטית, חלק מהשיח הציבורי במדינה דמוקרטית מאופיין בשיח ובברור מחלוקות שעולות מטבע הדברים. מתוך השיח והברור עולות תובנות כאלה ואחרות ומתפקידנו כנציגי ציבור להשמיע את קולו של הציבור ולברר סוגיות שונות.

 לא אתן יד לסתימת פיות, מכתבו של ראש העיר הינו פופוליסטי, לאחר שראש עיר זה רמס רגל גסה את הסטטוס קוו, זלזל בצביונה המסורתי והעממי של העיר והתעלם מרצון תושבי יבנה שנתנו בו את אמונם. כעת לקראת הבחירות מנסה ראש העיר לצייר את עצמו כבעל אחריות ציבורית, אחרי שגרם למשבר בין דתיים לחילונים והביא לפתיחת עסקים בשבת, דבר שלא היה בעיר מעולם וקרה רק בתקופתו ובתמיכתו, נבהל ראש העיר מהקרע שגרם ונמנע מלקבל החלטות.

עלינו לשמור על יבנה כפי שהייתה תמיד מאוחדת מסורתית.

בכבוד רב,

שחר סימנה-חבר מועצת העיר

ראש העיר, צבי גוב-ארי אמר השבוע כי "חבר האופוזיציה הנ"ל עושה כל שביכולתו על מנת לסדוק את האחדות הקהילתית והלכידות החברתית של עירנו, מנסה להוביל לריב ומדון בין תושבים ולדרדר את העיר משיקולים פופוליסטיים. בישיבת מועצת העיר התייחסתי למערכת הבחירות לראשות העיר והמועצה שתתקיים בחודש אוקטובר 2018 והדגשתי כי מטבע הדברים התקופה הקרובה תייצר לא מעט מחלוקות ומאבקים למען הגדלת התמיכה הפוליטית לגורם זה או אחר.
תושבי יבנה מתאפיינים בהבנת הצורך של האחר ובחיים יחדיו וכולנו מחויבים לאחריות ציבורית וחברתית. ניסיונו של חבר האופוזיציה להוליך לתחום המסוכן ביותר לעיר ולתושביה תוך ליבוי מחלוקת על רקע דתי-חילוני, דוגמת ערים אחרות, לא ייצלח".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו