הדמיה של המחלף ממערב למזרח

השבוע התפרסמה בכלי התקשורת זכייתו של קבלן במכרז לביצוע עבודות הקמת המחלף הדרומי. מיד החלו להישמע קולות של אנשים שמיהרו לקחת קרדיט ולברך על תחילת העבודות, אך בשיחה עם 'יבנה-נט' צינן צבי גוב ארי את ההתלהבות ואמר כי אמנם הוא מברך על בחירתו של קבלן מבצע, אך עד שיעלה על הקרקע תחלוף עוד שנה.

 

ראש העיר צבי גוב-ארי פועל בשנים האחרונות לקידום תכניות התחבורה לצד בינוי השכונות החדשות וקבע זה מכבר כי העירייה לא תאפשר אכלוס עד לתחילת ביצוע עבודות הקמת המחלף הדרומי. תביעתו החד-משמעית של ראש העיר נועדה להפחית את עומסי התנועה בעיר, לאפשר לדיירי השכונות הדרומיות כניסה ויציאה ישירה לשכונה תוך ביטול הצורך בחציית העיר בדרך למחלף הקיים.   

 

גוב-ארי אמר השבוע כי "הקמת המחלף מהווה נדבך חשוב ביותר להמשך פיתוחה של העיר, דבר אשר עסקתי בו פרק זמן מאד ארוך מול משרדי הממשלה, אשר חדשות לבקרים שינו תכניות וביטלו מכרזים.

 

הידיעה כי לא אאפשר בינוי נוסף ללא תחילת עבודות בפועל האיצה את הטיפול. מעורבותו של שר האוצר עימו נפגשתי לפני כחודשיים תתרום בין היתר לזירוז ביצוע המחלף.

 

כיום הסיכום מתייחס לעקרונות הבאים: לזוכה במכרז הקמת המחלף יעמוד פרק זמן של 12 חודשים לשם תכנון, קרי בהנחה שהזכייה בחודש מרץ 2018- התכנון יסתיים בחודש מרץ 2019, ורק לאחר מכן יוחל שלב הביצוע המוערך בכ-24 חודשים.

 

בשלבי הביצוע נקבע כי יציאה צפונה לכביש מספק 4 וכניסה מדרום דרך מסעף (רמפה) יהיה השלב הראשון. על-פי לוח זמן הביצוע אקבע את עיתוי מתן היתרי הבנייה, כך שהאכלוס יבוצע במקביל לסיום שלב זה. לעת עתה הקבלן הזוכה טרם נפגש עם מנהל הפרויקט מטעם נתיבי ישראל, כאשר האפשרות של שימוש בתכנון שנעשה ע"י נתיבי ישראל יכול לזרז את משך הביצוע. לכשעניין זה יתברר אודיע על העיתוי הצפוי לשלב א'".  

ממשרד התחבורה נמסר:

הפרויקט נקרא כביש 4 – מחלף אשדוד צפון-יבנה דרום, והזוכה לתכנון וביצוע הקמת הפרויקט הוא "אליקים בן ארי בע"מ".

 הקמת המחלף צפויה להסתיים במחצית השנייה של שנת 2021.

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו