חפירות במרכז

ביום חמישי בשעות הבוקר, במהלך עבודות לשחזור, שיקום ושדרוג המרכז המסחרי ברחבת העירייה נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים מה שגרם לעצירת העבודות. אנשי ראשות העתיקות הגיעו לבדוק את השטח. 

לאחר שלא נמצאו ממצאים משמעותיים להגדרתם, אלא רק מספר חתיכות של חרס וכדומה, הוחלט היום בצהריים להמשיך את קיום העבודות.
במדינת ישראל, בשל האופי המיוחד של המדינה וההיסטוריה שלה, על פי חוק יש קדימות לראשות העתיקות וברגע שיש ממצאים ארכיאולוגיים כלשהם, אנשי רשות העתיקות מגיעים לבדוק את השטח. יש מקרים בהם נעצרו גם העבודות לצמיתות אם מתגלים ממצאים מרשימים, נוצר עיכוב של 24 שעות נטו מאחר שהיה סוף שבוע.