מפקד האוכלוסין משמש מקור מידע מפורט ביותר על האוכלוסייה והוא מסייע לממשלה ולרשות המקומית לקבל תמונה מהימנה ביחס למספר התושבים ומאפייניהם, מצבם החברתי כלכלי ועוד.

השלב הראשון של הסקר, שבו עברו סוקרים בין בתי התושבים והשאירו להם מכתב עם הנחיות מפורטות למילוי השאלון באינטרנט, הסתיים.

בימים אלה עוברים סוקרי הלמ"ס בין בתי התושבים שטרם השיבו לסקר באינטרנט, לצורך מילוי השאלון בראיון פנים אל פנים, בטלפון או באינטרנט.

עד כה השיבו לשאלון פחות משליש ממשקי הבית שנבחרו להשתתף בטרומפקד. יתר התושבים שנבחרו להשתתף ודאי ישיבו בחודשים הקרובים לסקר חשוב זה, שצפוי להימשך עד סוף השנה.

בסקר ההכנה למפקד האוכלוסין בוחנים את תהליכי העבודה לקראת המפקד, בהיבטים שונים של מתודולוגיה, טכנולוגיה, עבודת הסוקרים, וגם את האפשרות של המשתתפים להשיב באופן עצמי באינטרנט, במועד ובזמן שנוח להם, כתחליף לראיון פנים אל פנים, ועוד.

שיתוף הפעולה של התושבים עם הסוקרים חשוב! המידע נאסף לטובת הציבור ומשמש בסופו של דבר לפעולות תכנון ותקצוב של הרשות המקומית.

מטרומפקד כולנו יוצאים נסקרים!

 

למידע נוסף על טרומפקד: http://tromifkad.mini-site.co.il/

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו