.

אורנית, מחנכת כיתה א׳, ערכה שולחן חגיגי והזמינה אליה קבוצות לומדים לשיח פתוח, נעים ומלא אווירת צחוק ולמידה. הילדים הקסומים נפתחו זה לזה בפני המחנכת והציגו לצד שאלות מנחות שהוכנו מראש את תחושותיהם מהמחצית הראשונה לשנת לימודיהם בכיתה א׳

מעגלי שיח מסוג זה מאפשרים שחרור וחיבור בו זמנית, פיתוח קשרי אמון ומיומנויות שיח של הקשבה וכבוד. בו זמנית ניתן לפתח בשיח זה מטרות ויעדים משותפים להמשך השנה וחשיבה מחדש על תהליכים שהתקיימו עד כה. 

התלמידים כנצפה בתמונות המלוות, היו מאושרים מכל ההיבטים השונים; הודו על התה, על השיח, על הפתיחות ובעיקר על השיתוף וההשתתפות. 

מנהלת בית הספר, ניצה סלומון-כהן: ״החודש אנו מתמקדים בערך ניהול הקונפליקטים, ערך חשוב במיוחד. מעגלי שיח מעודדים ניהול נכון של מצבי קונפליקט במתכונת מתווכת ומכוונת תוך כדי ליווי המחנכת ויוצרים אווירה חיובית התורמת לאקלים מיטבי. אין ספק, ששיחות עם התלמידים במתכונת זו כמו גם במתכונת הדיאלוג האישי השגורה בתרבות בית ספרנו והמגשרים תורמים רבות ליכולות התלמידים להתנהל בעצמם במצבים חברתיים ואישיים ומפתחים עם הזמן בוגרים עצמאיים וערכיים. גאה בצוות בית הספר על הפניות והרגישות לתלמידנו. המשיכו כך!״.