.

הממשלה אישרה היום (א') פה אחד את הצעת ההחלטה שמקצה 36 מיליון שקלים למענקי רוכשים וסבסוד פיתוח קרקעות בתכנית 'מחיר למשתכן' ביישובי הפריפריה.

החלטה זו משלימה את ההחלטה שהתקבלה במועצת רשות מקרקעי ישראל בתאריך 13.11.19 להאריך את התכנית במהלך שנת 2020, ובכך למעשה ניתן אישור סופי להמשיכה במהלך שנת 2020 בכל רחבי הארץ.

שר האוצר, משה כחלון, ציין כי ההחלטה תאפשר לייצר המשכיות בתכנית ותייצר ודאות בשוק לגבי אופן פעולת הממשלה בשוק הדיור בתקופה הקרובה.

החלטת הממשלה הבוקר מהווה צעד נוסף להמשכיות התכנית, לאחר אישור ועדת התכנון והפיתוח בשבוע שעבר לפתוח 75% מההגרלות הבאות גם לסדרה ג'.

מנתוני חודש ספטמבר עולה שמספר עסקאות 'מחיר למשתכן' נמצא בשיא בימים אלה: 2,030 עסקאות בוצעו בחודש זה מכוח התכנית. מספר זה מהווה 53% מסך העסקאות בדירות חדשות שבוצעו בחודש זה.