.

                                                                                           

20 ילדים, בגילאי 0-14, נהרגו בשנת 2019 בדרכים. 139 ילדים, בגילאים הללו, נפצעו קשה, ועוד 1,730 נפצעו קל. נתונים אלה משקפים ירידה בשיעור של כ-37% ביחס לשנת 2018, ומשרד החינוך ממשיך לעשות כל מאמץ כדי לצמצם את הנתונים לאפס, באמצעות חינוך להתנהגות בטוחה ואחראית בכבישים.

תכנית החומש בחינוך לזה"ב בנוייה שכבה אחר שכבה, בהתאם לשכבות הגיל: יסודי - משמרות הזה"ב: כיתות א' או ב': תכניות 'ללמוד תנועה'; כיתות ה': תכנית 'עצמאים בשטח'; כיתות י': חינוך תעבורתי ולימודי תיאוריה לקראת הוצאת רישיון נהיגה; י"א: תכנית 'סינמה דרייב'.

בנוסף, במשרד החינוך מפעילים רכזי זה"ב בית-ספריים: ביסודיים פועלים כ-1,700 רכזים, ובבתי הספר העל-יסודיים פועלים כ-730 רכזים.