.

מבזק 'יבנה נט': גוב-ארי בטלוויזיה לפני דקה: שוקלים מחדש קיום לימודים מחר