ראש העיר, צבי גוב ארי

ראש העיר, צבי גוב-ארי הודיע בתחילת השבוע כי בשנת 2019 הארנונה ביבנה למגורים לא תעלה. לא די בכך, גוב-ארי מתכוון לפנות לשרי האוצר והפנים ולקבל מהם אישור שלא לבצע את העדכון האוטומטי המתבצע מידי שנה בארנונה ונקבע מידי שנה בכנסת. "יוקר המחיה ועומס ההוצאות על משקי הבית מהווה נטל עמו מתמודדים כולנו", כתב גוב-ארי בדף הפייסבוק שלו. "חרף עליות המחירים במשק, זחילת שכר הנובעת מהסכמים קיבוציים, התייקרויות מוצרי צריכה ועוד, קיבלתי החלטה שלא להעלות את תעריפי הארנונה בעיר בשנת 2019 וכן לבקש משרי האוצר והפנים הקפאה של עדכון העלאת התעריפים האוטומטיים למגורים כפי שנקבע ע"י הכנסת. המטרה היא להקל עד כמה שניתן על תושבי העיר ובמקביל להמשיך ולהעניק לכם שירות מצוין כפי שנעשה עד כה". החלטה זו נוגעת לכל משקי הבית בעיר. ההחלטה צפויה לעבור בישיבת מועצת העיר ולאחריה תועבר לאישור השרים.