.

מחר, יום שלישי, 10.12, ב20:00 בערב - יממה לפני המועד הקובע בו יוכרע האם ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית, יקיימו מועצות תלמידים, תנועות נוער  והתאחדויות הסטודנטים בישראל פעולות מחאה לעצירת התהליך לקראת הבחירות ובמרכזן עצרת מחאה בכיכר רבין בתל-אביב.

ראשי מטה מחאת הצעירים 'עשן לבן' ציינו כי ימשיכו לנקוט בכל האמצעים שניתן, על-מנת לעצור את הבחירות ואת הקצנת הפילוג והקיטוב בציבור הישראלי.