שחר סימנה

"יש זמן דיבורים ויש זמן מעשים. ובקמפיין הזה חווינו גם מזה וגם מזה" אומר שחר סימנה, מוביל סיעת 'יבנה עיר אחת' למועצת העיר. "ישנו נושא אחד שעליו אני לא מוכן לעבור לסדר היום - בית הכנסת לבנות ובני הקהילה אשר אושר לבניה לאחר מאבק ארוך שנים שלי ושל עמותת בית הכנסת.

לצערי בימים האחרונים, ממלא מקום ראש העיר אהוד וייצמן, מרשה לעצמו להיכנס לקודש הקודשים של קהילתנו ועמנו ולהציג מצג שווא שאני הוא שמעכב את תחילת עבודות הבינוי של בית הכנסת.

אני!!! אתם מבינים את עזות המצח והשימוש הציני שוייצמן עושה בשתילת דיסאינפורמציה בקרב הקהילה? זהו ניצול ציני ומעוות של המצב האמיתי שכל מטרתו לאסוף, לפלג ולגרום לתסיסה בקרב בני הקהילה.

את העובדות לא ניתן לשכתב. הן כתובות בכל הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ובכל ההצעות לסדר שקידמתי למען בית הכנסת. העיכוב בתחילת הבנייה של בית הכנסת הוא אך ורק בשל גרירת רגליים ואי קידום מהלכים שראש העיר הבטיח לקדם אל מול וועדות התכנון ולשכת מהנדס העיר.

 

הכתובת לשאלה מדוע עבודות ההקמה של בית הכנסת לא החלו עדיין, נמצאת בלשכת ראש העיר,

וכל מי שמכיר את הנושא יודע ומכיר כי קידום ודחיפת בית הכנסת עמדו בראש סדר העדיפויות שלי.

נלחמתי במועצת העיר, בוועדות בשטח. אז לבוא ולהגיד שאני מעכב. זהו שקר הנובע מתוך פחדנות ורצון לפילוג.

מר וייצמן, הניסיון שלך להשתמש בנושא בית הכנסת על מנת לגרום לפיצול הוא פתטי ולא נאמן למציאות. הכתובת היחידה לכך שעבודת הבינוי עדיין לא החלה נמצאת בלשכת ראש העיר. שמרתי על איפוק וכבוד לכל אורך הקמפיין, אך גם לי יש גבולות".