האירוע התקיים, כרגיל יש לומר, בביתם של חברי הנהגת הסניף רות ומשה איתח, ברחוב הסתוונית 3, שהספיק כבר לארח את כל צמרת המדינה. למעלה מ-80 חברי ליכוד מיבנה ומחוצה לה השתתפו באירוע, לרבות נשיא הסניף אלי שטרית ויו"ר מועצת הסניף שמעון שושן. באופן טבעי, מי שהנחה והגיש את הערב, היה יו"ר הנהלת הסניף - עו"ד מאיר דהן, שסקר בפני השרה והאורחים את פעילות סניף הליכוד ביבנה ברמה המקומית וברמה הארצית.  השרה לבנת, סקרה בפני האורחים את פעילותה ארוכת השנים בכנסת ובממשלה עת כיהנה ב-4 ממשלות כשרת התקשורת, שרת החינוך ושרת התרבות והספורט. בנוסף, ענתה השרה על שאלות האורחים בענייני חברה, כלכלה, חוץ וביטחון. היא התייחסה לאיחוד הרשימות לכנסת של הליכוד ושל ישראל ביתנו, והביעה תמיכתה במהלך ובראש הממשלה בנימין נתניהו.