כשבוע לאחר שפיטרה חברת אורבוטק כ-100 עובדים בעקבות משבר בשוק, פרסמה החברה את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2012 עם הכנסות של 98.9 מיליון דולר, ירידה של 31.5% לעומת הרבעון המקביל. ההפסד הוא 12.3 מיליון דולר לעומת רווח של 36.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. אורבוטק מייצרת ומשווקת ציוד לתעשיית האלקטרוניקה, בעיקר מערכות אוטומטיות לבדיקות אופטיות, מכונות לייצור מעגלים מודפסים וציוד נילווה. הערכה כי החברה נפגעה מההאטה בתחום המסכים השטוחים.

תחזית החברה המתוקנת לשנת 2012 הייתה להכנסות של 400 מיליון דולר. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, רשמה אורבוטק הכנסות של כ-300 מיליון דולר, כך שברבעון האחרון החברה תצטרך להגיע להכנסות של כ-100 מיליון דולר כדי לעמוד בציפיותיה.

השבוע אורבוטק דיווחה כי בהתאם להחלטה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, בכוונתה לבצע תוכנית רכישה עצמית של המניות שלה, בהיקף של כ-30 מיליון דולר. החברה תתאים את התשתית התפעולית שלה לרמות ההכנסות הקיימות ולתנאי השוק.