במסגרת השינויים הנרחבים שמתרחשים בבית הספר היחידני, קיים בית הספר ערב חשיפה ביום שלישי, 29 בינואר. בערב זה נהנו ילדי הגנים מפעילות מתנפחים, וההורים יכלו בזמן זה להתרשם מהעשייה הבית ספרית המרובה ומהיעדים החינוכיים, הערכיים והלימודים שהציב לעצמו בית הספר.

במסגרת החשיפה יופעלו ארבעה מוקדים במקצועות הליבה באמצעות המחשבים הניידים הקיימים בבית הספר, וההורים יוכלו לחוות יחד עם ילדיהם כיצד מתבצעת למידה מתוקשבת המותאמת למאה ה-21.

מבית הספר נמסר כי לאחרונה הוכר היחידני כבית ספר מדגים ללמידה באמצעות ספרים דיגיטליים.