אלפים השתתפו השבוע בההילולה של רבן גמליאל בן שמעון דיבנה. בשעות הבוקר התקיימו במקום תפילות וקריאת תהילים, בהמשך סעודה חגיגית ובערב תוכנית אמנותית, תפילה ודברי תורה. ההילולה התקיימה בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית יבנה, המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים, המועצה הדתית והרבנות.

רבן גמליאל דיבנה חי בשלהי המאה הראשונה ותחילת המאה השנייה לספירה, והיה מנהיג רוחני ונשיא ישראל לאחר המרד הגדול וחורבן בית המקדש השני. כמרכז דתי ורוחני חודשו ביבנה המוסדות השלטוניים והרוחניים (הסנהדרין) ותקנות רבות תוקנו בה בידי רבי יוחנן בן זכאי, הנשיא רבן גמליאל וחכמי יבנה.

ההילולה נערכה במעמד ראש העירייה צבי גוב ארי, הרב הראשי ליבנה הרב דוד אבוחצירא, רבנים ואישי ציבור.

גוב ארי העלה על נס את פועלה של הרבנית חנה אביטן, מנהלת האתר, הנושאת בעול תחזוקת המקום ומקיימת במהלך השנה מפעלי מצווה בצנעה לרווחת משפחות רבות. 

 

                          "זעקת רבן גמליאל"  -   מאת רבי דוד אדרי

 

אם תאבה לדעת איה האמונה סלולה,       -      הנה על יד ימינך, יבנה קריה מהוללה.

ובטבורה טמון אב לכל נשיאי ישראל,     -      הלא הוא איש האלקים רבן גמליאל.

אשר מדליו שאב כוח עם סגולה,            -      בעת רבבות חבקו קברו בעת ההילולא.

והנה מצור אבן אשר עטפה נשמתו,        -      נתמלאתה וגם עלתה השמימה אנחתו.

                                               ו י ז ע ק !

איה צאן הקודשים אשר רעו בגבולי,      -      גם חרשו וזרעו וקצרו את יבולי.

איה עדת ה' הקדושה בעוזי ממולאה,       -     מדוע לא באה לבקרני וכבר שנה מלאה.

מדוע דודי ממני רחקו נסוגו אחור,         -      ולא קרבו לשית על פצעיהם מזור.

מדוע כבה ניצוץ לבם ובצד הותירוני,     -      ובכליון עינים ציפיתי כי יבאו יבשרוני.

אל נא תשימו נפשיכם בכפיכם,             -      זכרו ימי חלדי אל תרחיקו רגליכם.

בואו נא ושפתותיכם בקבר תדובבו,       -      וראיתם שכרכם גם פירותיכם יניבו.

עלה נעלה וגם נתייחד כמדי שנה,          -      ולנו ולכל עם ישראל תהיה זו למנה.