על-פי מדיניותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי, המשמש ב-16 השנים האחרונות כמחזיק תיק החינוך, משקיעה העירייה נתח נכבד מתקציבה לצרכי החינוך. במערכת החינוך העל-יסודי ביבנה מושם בשנים האחרונות דגש מרכזי גם על טיבה ואיכותה של תעודת-הבגרות, תוך התמקצעות מיוחדת במקצועות האנגלית והמתמטיקה, ברמה של 4-5 יחידות לימוד, טיפוח מגמות לימוד לתלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד והשקעה בתלמידים מתקשים עד הבאתם אל קו הגמר של זכאות לתעודת בגרות. 

ראש העיר, צבי גוב-ארי הביע השבוע שביעות רצון מהישגי מערכת החינוך. "החינוך עומד בראש סדר העדיפויות כאשר מנהלי בתי-הספר, המורים והמורות, אנשי מינהל החינוך בראשותה של מנהלת האגף, רות שרעבי והחינוך המשלים, ראויים להערכה על ההשקעה, המסירות והמאמץ הבלתי מתפשר לקדם את החינוך בעיר. הוכחנו שעל ידי השקעה נכונה, אמונה בכל תלמיד ויצירת שיטת לימוד ייחודית, ניתן להוביל ולפתוח בפניי התלמידים את חלון ההזדמנויות להצלחה בחיים". 

בעירייה מציינים כי נתוני משרד החינוך הרשמיים שפורסמו השבוע מתייחסים לכלל השנתון של הצעירים בי"ב המתגוררים ביבנה. בקטגוריה זו נכללים גם תלמידים הלומדים במסגרות חינוכיות מחוץ לעיר, ועל כן, מציינים בעירייה, פילוח התוצאות של התלמידים הלומדים בתיכונים בעיר בלבד, יצביע על שיעור זכאים גבוה הרבה יותר      של למעלה מ- 90% הצלחה.