העבודות החלו בחודש אוקטובר 2013 וכוללות הגדלת האיצטדיון ל-2,000 מקומות ישיבה, הרחבת משטח הדשא, התקנת עמודי תאורה, חיזוק חומות האיצטדיון בניית מתחם חדרי הלבשה ועוד. מדובר בפרויקט מורכב מעצם הקשיים ההנדסיים הנובעים משדרוג מתקן קיים, בתנאים פיזיים לא פשוטים.

 

העבודות נמשכות מעבר לתכנית הזמנים המקורית לאור מורכבות הפרויקט והצורך במתן פתרונות הנדסיים והתאמות שבוצעו במהלך השדרוג. לצערנו, הקבלן המבצע אינו עומד בלוחות הזמנים שנקבעו מסיבות שאינן תלויות בעירייה. כזכור, אישרה העירייה תקציב מיוחד בסך 12 מיליון ₪ לטובת שדרוג האיצטדיון. בעירייה ממתינים לסיום העבודות ומסירת המגרש לשימוש, כאשר נושא האיחור בהשלמת העבודות יטופל בהמשך.

 

ראש העיר, צבי גוב-ארי רואה חשיבות בקידום פרויקט שדרוג האצטדיון העירוני והכשרתו לשימוש קבוצות הספורט וקהל האוהדים, תוך עמידה בכל הדרישות המחייבות.

 

התלהמות ואיומים בהפגנות של חלק מהאוהדים מהווה זלזול במאמצים ובהשקעה שנעשים ומצביעים על פוליטזציה זולה ופוגעת בתחום הספורט.