סוף השבוע האחרון שבר שיאים בכל רחבי הארץ, באזורים מסוימים בצפון הארץ הטמפרטורה צנחה עד למינוס 8.3 מעלות! גם בדרום הארץ נרשמה ירידה משמעותית כאשר בשדה בוקר הטמפרטורות עמדו הלילה על מינוס 2 מעלות.

ביבנה הטמפרטורות צנחו הלילה לכ-4 מעלות, זה היה הלילה הקר ביותר בגל הקור הנוכחי ומכאן צפויה התחממות הדרגתית שתימשך במהלך כל השבוע.

כבר משעות הצהריים תורגש הקלה, הטמפרטורה צפויה לעלות לכ-17 מעלות ביבנה ובשעות הלילה תורגש התקררות נוספת אם כי לא כמו הלילה האחרון, הטמפרטורות צפויות לעמוד על בין 10-11 מעלות באזור יבנה.

מחר צפויה עליה נוספת בטמפרטורות וביבנה הן יעמדו על כ-19 מעלות, ביום רביעי השבוע הקור צפוי להישבר סופית והטמפרטורה תעמוד על כ-21 מעלות.