עו"ד רעות שדה קיבלה פנייה מבני זוג שנישאו לפני מספר חודשים, עבור שניהם מדובר בנישואים שניים. טרם החתונה, פנו בני הזוג לעורך דין פלוני וזה החתים אותם על הסכם ממון טרם נישואין, אך ההסכם לא אושר על-ידי נוטריון אשר לו מוקנית הזכות בחוק לאשר הסכמי ממון בני זוג טרם נישואיהם.

בני הזוג גילו לתדהמתם, כי הסכם הממון עליו שילמו לעו"ד, אינו בתוקף ואין לו כל תוקף משפטי.

בני הזוג פנו לעורכת הדין רעות שדה במטרה להסדיר את עניין הסכם הממון שלא כובד על ידי הנוטריון המאשר את הסכמי הממון. עורכת דין שדה ניסחה לזוג הסכם ממון חדש ומפורט הכולל את כל ענייני הרכוש וההסכמות הנוגעות לחיי הנישואין של בני הזוג במהלך הנישואין במידה והנישואין לא יצליחו.

עורכת דין שדה הגישה את ההסכם הממון לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, שלו נתונה הסמכות המקומית לדון ולאשר הסכמי ממון לאחר נישואי הצדדים ולאחר בדיקה, ההסכם אושר על-ידי כבוד השופט בוקובסקי.

עורכת דין רעות שדה: "ישנה חשיבות גדולה מנשוא לפנות לעורך דין המבין היטב את תחום דיני המשפחה, על כל מובניו. לשמחתי הרבה, הצלחנו לתקן את ליקוי שנעשה טרם נישואי הצדדים וכיום לבני הזוג יש הסכם ממון בתוקף אשר אושר כחוק וכדין בבית המשפט לענייני משפחה".