בישיבת המועצה שנערכה הערב הוצגו תוצאות מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF), שבוצעו בכל בתי הספר בעיר. מהנתונים עולה כי בכל האתרים שנבדקו לא קיימת בעיית חשיפה לקרינה אלקטרו מגנטית. הבדיקות בוצעו על ידי חברת "גלורי בדיקות קרינה", לחברה היתר המשרד להגנת הסביבה 2030.

הבדיקות אשר יפורסמו בקרוב גם באתר המשרד להגנת הסביבה, קובעות כי בוצעו השיפורים הנדרשים בבתי הספר, אשר בבדיקה שהתקיימה בשנת 2014 נרשמו בהם חריגות.

ראש העיר אמר בדיון שבכוונתו להביא את תוצאות כל הבדיקות לידיעת כל ועד הורים שיהיה מעוניין בכך, ואף שלח הזמנות לנציגי הנהגות ההורים הבית ספריות, על מנת שיווכחו כי אכן הליקויים תוקנו, ובתי הספר הנם בטוחים לילדי העיר.

יו"ר הנהגת ההורים העירונית, גיא יארניצקי, אמר בתגובה: "לפי מה שאנחנו יודעים, באמת היו תקלות בשנת 2014. על פי מה שהוצג לי על ידי ראש העיר, אכן כל התיקונים בוצעו על פי הנדרש. למרות זאת, הנהגת ההורים החליטה למען הסר כל ספק, להביא בודקים מטעמה אשר ייבצעו בדיקות עצמאיות ובלתי תלויות בכל בית ספר בעיר שיחפוץ בכך. הדבר נעשה בתיאום עם פורום ועדי ההורים הארצי בו אני חבר, וקיבל את ברכתו של ראש העיר למהלך, שאף אמר שאם יימצאו ליקויים נוספים הוא מתחייב לתקנם".