לא כדאי להתעסק עם מתווכים. בית המשפט קבע השבוע כי תושב יבנה יחוייב בתשלום בגובה 72 אלף ש"ח למתווך מהעיר לאחר שזה קיבל בלעדיות על מכירת ביתו של בעל הבית.

המתווך השקיע בשיווק הבית ואף מצא קונה, המתווך, הקונה ובעל הבית הגיעו להסכם ביניהם על מכירת הבית ואז החליט בעל הנכס כי הוא מתחרט והוא מעוניין למכור את הבית לבנו, בזמן שמכירת הבית הייתה עדיין בבלעדיות של המתווך.

בזמן המשא ומתן בין הצדדים, בעל הנכס אף העלה את מחיר הדירה מ1.8 מיליון ש"ח ל1.9 מיליון ש"ח. לאחר שמכר את הבית לבנו, ביקש המתווך את העמלה המגיעה לו על פי ההסכם, אך בעל הנכס סירב לשלם.

השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע לא האמינה לנתבעים וקבעה שהם פעלו בחוסר תום לב. השופטת התרשמה כי בשלב שבו נשכרו שירותי התיווך, האפשרות של מכירת הבית או העברתו כלל לא עמדה על הפרק.

לדעתה, אילו הנתבעים היו מעוניינים בכך, הם היו מתעקשים להוסיף להסכם הבלעדיות תנאי מפורש שלפיו במקרה של מכירה או העברה של הבית לבן, המתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך כלשהם.

בית המשפט קבע השבוע כי בעל הנכס חייב לשלם למתווך עמלה על סך 72 אלף שקלים.