במהלך השבוע פרסמנו כאן, באתר יבנה נט, את הודעת משרד הבריאות, שאסר על הרחצה בחופי פלמחים ובאזור נחל שורק בעקבות זרימת מזהמים למים.

במקביל לפרסום של משרד הבריאות, אושרה השבוע תביעה של שלושה צעירים מאזור המרכז, שתבעו את עיריית הרצליה על סך 27 מיליון שקלים. השלושה החליטו להגיש תביעה כנגד תאגיד המים האזורי בעקבות שפיכת מזהמים שונים לפני כשלוש שנים למי הים באזור הרצליה.

בתביעתם טוענים השלושה כי ביום פרסום ההודעה, נמנע מהם וממתרחצים רבים, להגיע אל החוף, לנפוש ולעסוק בספורט הימי בו הם רגילים לעסוק באזור זה ובנוסף, בעקבות הזיהומים שהוזרמו למים, עלה ריח של צחנה באזור החופים המזוהמים.

אישור התביעה פותח פתח לתביעות נוספות בנושא וכעת, לאחר הזיהום שהוזרם השבוע לחוף פלמחים ולאזור נחל שורק, יתכן ותאגיד המים, מי יבנה, יהיה חשוף לתביעת ענק.

מכון טיהור השפכים יבנה, המופעל על ידי תאגיד 'מי יבנה', מזרים את מי הקולחין המטוהרים למאגר פלמחים באיכות מים שלישונית. מאגר פלמחים מרכז אליו קולחין ממספר מכוני טיהור מהאזור וכאשר הוא מתמלא (אין דרישה למים להשקיה, בתקופת החורף) גולשים ככל הנראה העודפים לנחלים בסביבה ומשם לים.