אינדה פלינט, מנהלת תחום הגיל הרך במתנ"ס יבנה מבית החברה למתנ"סים: "כולנו רוצים שילדינו ייהנו מהשגחה צמודה של מפעילי הקייטנה כשההורים נמצאים בעבודה. זה חשוב לשקט הנפשי שלנו לדעת שילדים נמצאים במקום בטוח. אבל חשוב להבין שמדובר לא פעם בסביבה אתגרית, עתירת סיכונים וחובה לוודא בעת הרישום לקייטנה שהקייטנה חוקית, מאושרת ומפוקחת".

מה חשוב לבדוק:

  • מפעיל קייטנה פרטית חייב להחזיק ברישוי עסקים בתוקף.
  • כל מפעיל קייטנה, לרבות מתנ"סים, חייבים להחזיק באישור פדגוגי של משרד החינוך שניתן לקייטנה זו.
  • על מפעיל הקייטנה להחזיק פוליסת ביטוח צד ג'המכסה נזקי גוף ורכוש והכוללת כיסוי ביטוח למועסקים על ידו.
    • יש לוודא שמפעיל הקייטנה פועל על פי הוראות משרד החינוך ומשרד התחבורה בכל הקשור להפעלת הסעות מאורגנות לילדי הקייטנה
    • מומלץ לברר מראש האם לנותני השירות המגויסים על ידי מפעיל הקייטנה לפעילויות אתגר או פעילויות מיוחדות (רכיבה על סוסים וכד') יש את האישורים הנדרשים כחוק (הסמכה מתאימה, אישור תקינות לציוד ואביזרים, רישוי עסקים וכד')  כמו גם כיסוי ביטוח מתאים.

חשוב לדעת שגם אם מציגים בפניכם פוליסת ביטוח, זה עדיין לא מספיק.

זאת משום שחברת הביטוח  עלולה להתנער מאחריות במקרה של אי קיום הוראות והנחיות המפורטות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לקייטנות.

נציין שקייטנות תנועות הנוער, רשויות מקומיות וגופים עירוניים, וכן החברה למתנ"סים פטורים מרישוי עסקים. עם זאת, גם הם נדרשים להציג אישור פדגוגי ממשרד החינוך לקיום הקייטנה.