במהלך הפגישה הציג ראש העיר בפני יו"ר עמידר את מנועי הצמיחה של העיר והתכנון האסטרטגי להתפתחותה. ד"ר לקס נענה בחיוב לבקשת ראש העיר לקידום תכנית עבודה כוללת תוך מתן עדיפות לשיפוץ דירות במצב פיזי ירוד, חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם העירייה וייזום פעילות קהילתית משותפת לרווחת התושבים.

בנוסף ביקש ראש העיר לבחון אפשרות שחברת 'עמידר' תרחיב את סך הדירות ביבנה אשר נמצאות בבעלותה, זאת לטובת לקוחות הדיור הציבורי ושיכונם בהקדם. עוד סוכם על בחינת אפשרות הקמת בית גיל הזהב ומעונות לסטודנטים והוחלט כי הנושא ייבדק במסגרת ישיבת המשך עם סמנכ"ל הפיתוח של החברה.

בפגישה השתתפו מ"מ וסגן ראש העיר, ד"ר אהוד ויצמן שמונה ע"י ראש העיר להוביל ולטפל בנושא השיכון, הדיור והקליטה ואף פעל והכין את המפגש עם יו"ר עמידר, בו השתתף גם מנכ"ל העירייה, דוד שטרית.

"לחברת עמידר חלק חשוב בשיפור איכות החיים בעיר. אני שמח שעמידר רואה עין בעין עם הרשות את פיתוחה של העיר למעןקידום פרויקטים חשובים לרווחת התושבים", אמר ראש העיר, צבי גוב-ארי בסיום ישיבת העבודה.

יו"ר עמידר ציין כי "חברת עמידר פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבינוי והשיכון ויחד נשקיע  כ 200 מיליון שקלים בשיפוץ 40,000 דירות הדיור הציבורי ברחבי הארץ. וכך גם ביבנה, נשפץ את כל הדירות אשר דורשות שיפוץ  בעיר. עמידר תפעל לקידום הקמת מעונות סטודנטים בשטח חום שבעיר, מעונות שיקלטו את המוסדות האקדמאיים בסביבה. בנוסף, נשים דגש על פיתוח קהילתי בעיר והעצמת לקוחות הדיור הציבורי.