העבודות יתבצעו החל מיום ראשון 9.10.16 במהלכם יבוצע גיזום עצי התמר ברחבי  העיר. מטעמי בטיחות הציבור מתבקש להימנע מהתקהלות בסמוך למוקדי ביצוע העבודות ולהישמע להנחיות הפיקוח העירוני. 

 
מעיריית יבנה נמסר כי חל איסור מוחלט לבצע גיזום באופן עצמאי של עצים בשטחים ציבוריים. כנגד הפוגעים בעצים ובצמחייה יוגשו קנסות כבדים וכתבי אישום.