בדיון שנערך בלשכתו של ראש העיר, צבי גוב-ארי הוצגה על-ידי היזמים תכנית ראשונית לקידום נושא התחדשות עירונית (פינוי-בינוי) מתחם השושנים-כלנית בעיר. בפגישה השתתפו מנכ"ל העירייה, דוד שטרית ומהנדס העירייה, קובי נעים.

היזמים נדרשו למתן מענה לדרישות שהעלה צוות ועדת ההיגוי בראשותו של ראש העיר ובקרוב יתקיימו פגישות נוספות לאישור התכנית אשר עתידה לשפר משמעותית את איכות החיים והמגורים של דיירי המתחם.