תאונות רבות מתרחשות ע"י רוכבי אופניים חשמליים, גם בעיר אשדוד התרחשו בשנה האחרונה מספר תאונות שאף חלקן נגמרו עם פצועים שמצבם הוגדר קשה. וכעת חוק חדש שיונח במהלך השבוע הקרוב על שולחן הממשלה יגרום למכה קשה לצעירים רוכבי האופניים החשמליים.

 

בחוק שיוגש על ידי חברי הכנסת של יהדות התורה יינתן דגש על הסכנות שברכיבה בעיקר ע"י צעירים, כאשר מטרת החוק היא לאסור רכיבה על אופניים כאלו ללא רישיון מותאם, או רישיון נהיגה רגיל.

דבר נוסף חשוב לא פחות הוא גיל ההיתר להוצאת הרישיון, כאשר לעת עתה מדברים על גיל 17, אך ע"פ גורמים פוליטיים יתכן והלוביסטים של החברות (שיודעים כי אין מנוס מחקיקת חוק בנושא) ינסו להוריד את ממוצע הגיל ל- 16 בלבד.

במסגרת הגשת הצעת החוק תינתן האפשרות למתן ענישה פלילית לעוברים על החוק החדש ועל הכללים המנוסחים בו.

כאמור, בעקבות תאונות האופניים הרבות כעת מקווים כי הם יופחתו עם הגשת החוק החדש וכניסתו לתוקף.