במסגרת המדיניות לעידוד שילובן של אימהות בשוק העבודה, הורים הנכללים במסגרת אוכלוסיית היעד, כפי שקובע משרד הכלכלה, יהיו זכאים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד של ילדם, או ילדיהם, השוהים בשנת הלימודים תשע"ז בצהרוני גני הילדים המופעלים ע"י הרשת למרכזים קהילתיים.

צהרון הינו מסגרת המשך ליום הלימודים בגן הילדים והוא פועל במהלך השבוע בימים א'-ה' משעת סיום הגן ועד השעה 16:00/17:00. במסגרת הצהרון נהנים הילדים מארוחת צהריים חמה ובריאה, פעילות חוגית והעשרה חווייתית בהדרכת צוות מקצועי מסור.

 

בימים אלה מקבלים הורים לילדי צהרוני הגנים הודעה בדבר אפשרותם להגיש בקשה לקבלת הנחה בתשלום שכר הלימוד.  במכתב להורים פורטו ההנחיות להגשת הבקשה המתבצעת בצורה מקוונת בלבד דרך אתר משרד הכלכלה  www.economy.gov.il/rishum. ההורים נדרשים למלא שאלון ממוחשב ולצרף אליו מסמכים סרוקים (טפסים, אישורים ותצהירים התואמים את מצבם) לצורך הוכחת הזכאות לתמיכה.  טרם מילוי השאלון יש לעיין בדף מידע והנחיות למילוי שאלון הרשמה מקוון (הגשת בקשה ודגשים לצירוף מסמכים) ובמסמכי ההנחיות נוספים, המופיעים משמאל במסגרת "הנחיות, נהלים והוראות". המועד האחרון להגשת בקשה הוא יום ראשון, 1/1/17.

 

לבירור פרטי זכאות יש לפנות למשרד הכלכלה בטלפונים *2969 או 1222-2969. המוקד  מספק מענה טלפוני, במהלך כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, באמצעות מענה קולי ממוחשב. פניה לנציג שירות מתאפשרת בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 והמענה ניתן בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.

 

חשוב להדגיש כי הזכאות לסיוע מותנית בעמידה בקריטריונים המפורטים ב"מבחני התמיכה להשתתפות בתשלום שכר לימוד". גובה השתתפות המדינה בעלות דמי החזקת הילד במסגרת נקבע בהתאם לקריטריונים שקובע המשרד. מוקד משרד הכלכלה ייבחן את בקשות ההורים לצורך קביעת דרגת הזכאות. באתר משרד הכלכלה ניתן לראות את חישוב דרגת הזכאות באמצעות סימולטור.