השביתה תחל מחר, יום רביעי, 21.12.16 החל משעה 06:00 בבוקר. עובדי העירייה יגיעו לעבודתם אולם לא יסופקו שירותים של קבלת קהל במוסדות העירייה, לרבות מחלקות הרווחה. כלל עובדי השטח יגיעו ליום עבודה אך לא יסופקו שירותים.

 עובדי החינוך, לרבות עובדי החינוך המועסקים ע"י העירייה יגיעו לעבודתם כרגיל.

 מערכת החינוך המיוחד תפעל כסדרה.