הרב חיים אמסלם

בס"ד

בעבודות נחוצות, הציבור אינו מבין ואינו רואה בזה ״חילול שבת״ אם אחרים עושים (והוא כמובן טועה) אבל בהסכמה מגבוה למשחקים בשבת יש ״חילול השם״ וחילול שבת המוני, ונעשתה שבת כהותרה למען מה? למען משחקים?!
הציבור החילוני יכול להבין ולהכיל מניעת חילול שבת כזה, שהרי לא מעט שחקנים הם דתיים בעצמם, ורוב הקהל הוא ״מסורתי״ אבל כך גורמים לו לחלל שבת בכפייה.
מלבד מניעת חילול השבת, כמה ״קידוש השם״ היה יוצא אם היה נודע בעולם כולו שבמדינת היהודים מכבדים את השבת ולא משחקים בה כדורגל!


בפועל עשרות מקומות עובדים בשבת, חלקם בהיתר, חלקם בלי היתר, שם כולם שותקים, ברור שרצוי להשתדל כמה שאפשר במניעת עבודה ציבורית בשבת, אולם מכיון שהדברים בצנעא, יש העלמת עין, אולם פתאום מסיבות לא ברורות קודשה עתה מלחמה למען השבת, מילא, אז קדשו מלחמה במקום הנכון, איפה שצריך במיוחד!
יש הטוענים שמכיון ש״החרדים״ לא רואים במשחקים משהו שנוגע אליהם ישירות שהרי הם אינם משחקים או צופים בכדורגל אז לא איכפת להם.


חילול שבת הכרוך בכדורגל שיכול להיעשות בשאר ימי החול יש בו חילול שבת פי אלף מחוק המרכולים, שבא כביכול למנוע חילול שבת, שהמוכרים בהם ובפרט הקונים בהם בדרום תל אביב הם בכלל לרוב גוים...
כך יוצא שמפלגות שאינן מבינות כלום בנפש העם, מנסות להכתיב את סדר היום.
ובמקום למנוע חילולי שבת רק מגבירות אותו, במקום לקדש את השם בדרישה ברורה כשצריך, עוסקות רק בכוחנות מיותרת הממאיסה את הדת על העם.

הרב חיים אמסלם יו"ר תנועת עם שלם וחבר כנסת לשעבר מטעם ש"ס