האונברסיטה הקוסטית

"זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש ...העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" בכסף זה קנו את קורבנות הציבור. אם יבוא עשיר מופלג, איל הון שרוצה לממן את על קורבנות הציבור בישראל , התרומה לא תתקבל. ואם יבוא עני ויגיד " אין לי" גם לא יתקבל. אין מה לעשות, תלווה, תמכור משהו... תעבוד... אתה חלק מהציבור. מה זה? מה זה ציבור? מה כל כך חשוב ? לא מספיק הרוב? למה מחצית השקל? מה זה חצי?

ציבור בישראל זה מהות קדושה שנקראת כלל ישראל. נשמת כלל ישראל נחלקה בהרבה גופים. שבנשמתם הם מהות אחת ומהות שאין בה חטא. בכלל ישראל אין חטא. זוהי מהות שלמה וקדושה אחת. לא מספיק הרוב בכלל ישראל, אם רוב עם ישראל דווקא חיים בסדר נוסעים לחו"ל , ממלאים את בתי המלון והקניונים. מדד איכות החיים בהשוואה למדינות אחרות נמצא במקום די טוב. אותנו זה לא מספק. מבחינת כלל ישראל , אם יש עני אחד שמחפש בזבל, כלל ישראל לא יכול לשבת רגוע. אותנו מעניין כל אחד! אנחנו לא מסתפקים ברוב! התרבות הדמוקרטית עלולה לפגוע במיעוט , ויש לזכור שהרוב הוא לפעמים 51% אחוז והוא יכול להתעלם מ 49% הנוספים. כל יחיד בעמנו הוא חלק מנשמת כלל ישראל , בין העני ובין העשיר ביותר , ולכל אחד אחריות אישית להארה הגדולה של כלל ישראל. אני מחוייב לדאוג לכלל. אני לא שלם אם החבר שלי לא.

זו הסיבה שנותנים מחצית השקל. כי כל אחד מאתנו- אף פעם לא יכול להגיע לשלמות בהסתכלות על עצמו בלבד. תמיד אני רק חצי.

מצד שני גם העני, הוא לא פטור. לא יכול להגיד אני חי מקצבת ביטח לאומי, אני הומלס, עזוב אותי, לא קיבלתי כלום בירושה... אין דבר כזה , תתאמץ , אתה חלק מכלל ישראל, זה דורש ממך, אל תוותר לעצמך, גם אנחנו לא נוותר עליך.

יהי רצון שנזכה להדבק בכלל ישראל. ולא יהיה בנו נידח.