בימים אלה מושלם הקמתו של היכל הכדורסל החדש ע"ש רלף קליין אשר הוקם על-עידי העירייה ברחוב חטיבת גבעתי ומכיל 1,200 מקומות ישיבה. היכל הספורט החדש ישמש את כלל האוכלוסייה ויארח את משחקי קבוצת הכדורסל אליצור יבנה בליגה הלאומית. בימים אלה פועלת העירייה מול הגורמים השונים לצורך מענה לדרישות המשתנות בתקווה כי בתקופה הקרובה תושלם העבודה ותחל הפעילות. במסגרת הליכי האישור ע"י משרד התמ"ת נדרשו מספר תיקונים שהקבלן נדרש לבצע ועם השלמתן ניתן יהיה להפעיל את המתקן. 

בעירייה הוסיפו כי לצערם אין מעריכים את העשייה המתבצעת לצורך קידום הנושא כאשר אין בידי העירייה את היכולת לקבוע עקביות בתנאי ההיתרים וכאשר כל שינוי מחייב השקעה נוספת וזמן.