פינוי פסולת

מה שהרבה אנשים לא יודעים ולפעמים יכול לתקוע את תהליך הבנייה שלהם בצורה משמעותית הוא שכדי לקבל בסוף תהליך הבנייה חיבור למים, תקשורת, טלפוניה וכד' הם צריכים להראות טופס שנקרא טופס 4. טופס 4 מראה שהקבלן עמד בכל הדרישות שהוטלו עליו כשאחת מהן היא חתימה של אתר הטמנה שמאשרת שפינוי פסולת הבניין שלכם נעשה בצורה חוקית והפסולת תועבר לאתר ההטמנה בסיום הבנייה.

מהי פסולת בניין?

פסולת בניין היא פסולת הנוצרת בתהליכי בנייה, שיפוצים וסלילה. בארץ מדובר בדרך כלל על החומרים הבאים: אספלט, מתכות, בטון, עפר וכד'.

למי פונים כדי לפנות את הפסולת?

פינוי הפסולת צריך להיעשות בעזרת קבלן לפינוי פסולת חוקי שעובד ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה. השכרת שירותי פינוי פסולת תעשה לכם חיים קלים ולא תצטרכו לדאוג שהפסולת שלכם תושלך למקום שאסור ע"פ החוק או לאי חיבור התשתיות העירוניות לביתכם.

מה יקרה אם לא תפנו את הפסולת שלכם לאתר מורשה?

במידה ואתם או חברה ששכרתם פיניתם את הפסולת לאתר לא חוקי, שטח פתוח אקראי, ע"פ החוק אתם עלולים להיקנס בסכומים גדולים ואפילו להיכנס למאסר עד חצי שנה. במשך השנים, החמיר המשרד לאיכות הסביבה את חומרת העונשים וזאת בגלל כמויות גדולות של פסולת שנזרקו בצורה לא חוקית וכמובן כדי למנוע כמה שיותר את הפגיעה בסביבה.

מה הנזק הנגרם בעת פינוי פסולת בניין באופן לא חוקי?

השלכת פסולת לאתרים לא חוקיים, פוגעת קשות בסביבה וכמובן גם בנו. האדמה מזדהמת וכך גם מי התהום שלנו. גם בעלי החיים הגרים באזור ההשלכה עלולים להיפגע קשות מהפסולת.

לאן מפנים את הפסולת?

את הפסולת אוספים בעזרת משאיות מיוחדות לפינוי פסולת, מנופים, טרקטורים, מכליות ומשאבות אל אתרי הטמנה ומחזור המיועדים לפסולת הבניין. שם חלק מהפסולת מוטמנת וחלקה הולכת למחזור.

לסיכום, אם אתם מתכוונים לבנות בית או לשפץ, פנו אל קבלן מורשה לפינוי פסולת שיעשה את עבודתו בצורה המקצועית ביותר וכך לא תסכנו את הסביבה, את תושבי ישראל ואת עמצכם.

צריכים פינוי פסולת?  דוד נחום שינוע ותברואה לשירותכם, היכנסו עכשיו לאתר.