דדה תמיד מוכן לעזור ויכול לעשות הכל. כן יירבו אנשים כמוך!