משה שטרית ובן דודו יצחק שטרית חגגו במשותף יום הולדת. דוד מטודי והחברים מצוללי פלמחים מאחלים מזל טוב