בוקר ראשון שנה חדשה האוטו של דקל יעקובי נתקע ברח' האלון. שני שוטרים הקהילתיים יוסי ושלומי עזרו להניע את הרכב שאפו