הילד הזה דניאל אלפסי הוא ילד גדול.  לפורטונה דיווחו כי הוא עושה את שרות הצבא בלעזור לתלמידי אורמת. אוהבים אותך דניאל