רועי קפש אבא לארבעה בתמונה נרגשת שאומרת הכל. מזל טוב משפחה יקרה.