באולם מעגלים מחליפים ריצוף לקראת עונת החתונות הקרבה