השמש יצאה וזה זמן לתדרוך קצר עם מאיר לוי החובש העירוני ושני הפקחים.