חיים מ'כל השרות' חזר ממרוקו במלוא המרץ. הלקוחות מוזמנים לקפוץ להגיד שלום