לנועם היקר שלנו מזל טוב לרגל גיוסך למג''ב עלה והצלח בכל אשר תפנה, שפשוף קל ונעים, באהבה רבה משפ' צאיג.