שני היור של הבנינים הגבוהים באמוראים. אחרי ישיבה. ותיכנונים לבניין