דוד כהן מהעירייה ומתנדבת עם חבילת שי היישר לחולים בקפלן