גיל חיימוף ממגמת אומנות בגינסבורג ליד הציורים שציירה. מוכשרת