נרייה סאלם הצעיר בנפש הוא רווק חתיך ומחכה לאחת והיחידה. פורטונה הבטיחה לשדך לבחור את האישה. בקרוב פרטים