ירד מכירות הורים וילדים של גן אפיק שכולו נתרם לילדים בסיכון