עציון מוסאי והחברים פתחו שולחן בהופעה של יניב בן משיח