לבת אל לוי היקרה המון מזל טוב להולדת הבן אוריאל, שתגדלי אותו בנחת ורק טוב.