עידן גורדי המוכשר תלמיד אורמת עם עבודת הגמר שלו במסגרות. שאפו על היצירה